Pytania i odpowiedzi

W jaki sposób wyznaczano trasę gazociągu?

Trasa została wyznaczona w taki sposób, aby w jak najmniejszym stopniu ingerowała w tereny zabudowane lub posiadające taki potencjał. Lokalizacja jest wynikiem odbytych wizji lokalnych i spotkań z przedstawicielami gmin, które miały na celu wytyczenie takiej trasy, która
w maksymalny sposób uwzględnia interesy mieszkańców, przedsiębiorców i samorządu lokalnego.

Jak będzie odległość gazociągu od zabudowań mieszkalnych?

Wedle obowiązujących przepisów technicznych zabudowania nie mogą znajdować się bliżej niż 10 metrów od osi rurociągu. Niemniej jednak gazociąg zaprojektowano w taki sposób, aby odległość od zabudowy była dużo większa.

Jakie będą utrudnienia podczas realizacji inwestycji?

Inwestycja jest budową o charakterze liniowym. Do najistotniejszych utrudnień należy kwestia transportu rur o znacznej długości. Będzie to transport samochodowy, który odbywać się będzie drogami lokalnymi. Podczas prac budowlanych wykonawca jest zobowiązany zapewnić Państwu dojazd do Państwa działek i nieruchomości.

W jakich godzinach prowadzone będą prace?

Prace budowlane będą prowadzone w porze dziennej pomiędzy godziną 7:00 a 18:00.
W niektórych przypadkach prace mogą być w wykonywane dłużej w celu zachowania rozpoczętego ciągu technologicznego aż do jego zakończenia.

Skąd będę mógł dowiedzieć się o planowanym początku prac?

Na termin rozpoczęcia prac na danym fragmencie nieruchomości decyduje szereg czynników. Terminy dostaw, pogoda, postęp całej budowy.
Na stronie inwestycji, w sekcji „Aktualności”, będziemy starali się na bieżąco informować o naszych planach.

Czy gazociąg będzie uciążliwy dla otoczenia?

Nie będzie. Na etapie eksploatacji gazociągu inwestycja będzie neutralna dla otoczenia. Instalacja nie emituje żadnych hałasów, nie jest też źródłem innych uciążliwości dla otoczenia. Oczywiście sama faza budowy może być źródłem czasowych niedogodności, o których będziemy wcześniej uprzedzać.

Na jakiej głębokości będzie ułożony gazociąg?

Gazociąg będzie ułożony w wykopie na głębokości minimum 1.2 m licząc od górnej ścianki rury do poziomu gruntu. Przekroczenia przeszkód, np. rzek, dróg, linii kolejowych, będą wykonywane bezwykopowo (np. metodą przecisków bądź przewiertów sterowanych). Taka głębokość pozwala na bezpieczne prowadzenie prac polowych z wykorzystaniem mechanicznego sprzętu.

Czy właściciele nieruchomości z gazociągiem uzyskają odszkodowania?

Tak, właściciele otrzymają odszkodowanie z tytułu wybudowanego na ich gruntach gazociągu. Odszkodowanie zostanie wypłacone w związku
z ograniczeniem dotychczasowego korzystania z nieruchomości oraz poniesionych strat fizycznych (np. w związku z brakiem plonów).

Kto będzie odpowiadał za uporządkowanie terenu po budowie?

Wykonawcy robót mają obowiązek przywrócenia każdej działki do stanu przed rozpoczęciem inwestycji. 

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki.

Rozumiem