O projekcie

Inwestycja polega na przyłączeniu nowobudowanego bloku parowo-gazowego w elektrowni Ostrołęka do źródła paliwa – czyli gazu. Sam gazociąg będzie miał prawie 28 km, połączy elektrownię z transgranicznym gazociągiem, łączącym systemy przesyłowe gazu ziemnego Polski      i Litwy, tzw. GIPL. Punktem przyłączenia będzie miejscowość Stare Konopki w gm. Śniadowo. Średnica rury wynosić będzie 700 mm (70 cm)
i będzie ona zakopana pod ziemią. Ważnym elementem projektu jest tak zwana infrastruktura towarzysząca, a więc urządzenia niezbędne do prawidłowego i bezpiecznego funkcjonowanie gazociągu: zespół zaporowo-upustowy oraz śluza nadawcza i odbiorcza tłoka.

Znaczenie inwestycji

Budowa gazociągu jest konieczna do uruchomienia nowego, stabilnego źródła energii – bloku gazowo-parowego o mocy ok. 800 MW. Taka energia jest w stanie zasilić setki tysięcy gospodarstw domowych. Elektrownie gazowe ze względu na niższy poziom emisji, niewielkie zapotrzebowanie na wodę oraz znikomą emisję zanieczyszczeń dużo mniej wpływają na środowisko. Jednocześnie są stabilnym źródłem energii, które cechuje duża elastyczność – a więc możliwość dostosowania ich mocy do bieżących potrzeb. Jest to szczególnie ważna cecha w kontekście rozwoju odnawialnych źródeł energii.

  • Realizacja nowoczesnego gazowo-parowego bloku w Ostrołęce, która jest istotnym elementem Krajowego Systemu Elektroenergetycznego, przyczyni się wymiernie do realizacji celów klimatycznych UE i wpisuje się w strategie polskich koncernów energetycznych zakładających  budowę stabilnych i niskoemisyjnych jednostek wytwórczych. Inwestycja oparta o paliwo gazowe zapewni Polsce odtworzenie części mocy wytwórczych  w polskim systemie energetycznym w związku z wycofywaniem z eksploatacji bloków węglowych.
  • Inwestycja pozytywnie wpłynie na stan środowiska i jakość życia mieszkańców. Umożliwi stopniowe zastąpienia paliw stałych o wyższej emisyjności paliwem gazowym i redukcję emisji CO2.
  • Inwestycja przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa energetycznego kraju oraz utrzymania ciągłości dostaw energii dla północno-wschodnich regionów Polski. Elektrownia Ostrołęka to najbardziej wysunięta na północny-wschód kraju elektrownia systemowa. Elektrownie systemowe wytwarzają w Polsce przeszło ¾ energii.
  • Inwestycja pozwoli na dalszy zrównoważony rozwój odnawialnych źródeł energii. Budowa bloku parowo-gazowego pozwoli bowiem na uzupełnienie dostaw energii, gdy farmy fotowoltaiczne czy energetyka wiatrowa ze względu na warunki atmosferyczne nie będą produkowały jej wystarczająco. 
  • Istotną korzyścią dla gmin będą stałe dochody z tytułu podatku od nieruchomości w wysokości do 2% wartości odcinka infrastruktury przesyłowej zlokalizowanej na terenie danej gminy. Środki te pozwolą na realizację inwestycji i działań na rzecz lokalnej społeczności.
     

Trasa gazociągu 

Gazociąg zlokalizowany będzie w terenie dwóch województw: mazowieckiego (gminy: m. Ostrołęka, Rzekuń, Troszyn) i podlaskiego (gminy: Miastkowo, Śniadowo).

Lokalizacja gazociągu na tle podziału administracyjnego

Mapa gmin

 

 

Województwo

Powiat

Gmina

Szacunkowa całkowita długość gazociągu [km]

Gmina

Powiat

mazowieckie

ostrołęcki

m. Ostrołęka

ok. 1,02

ok. 13,90

 

 

Rzekuń

ok. 8,71

 

 

Troszyn

ok. 4,17

podlaskie

łomżyński

Miastkowo

ok. 3,33

ok. 14,01

 

 

Śniadowo

ok. 10,68 

Łącznie

ok. 27,91

Dokładny przebieg gazociągu na tle nieruchomości można zobaczyć na interaktywnej mapie dostępnej pod adresem:

Mapa interaktywna

Infrastruktura towarzysząca

Na trasie gazociągu powstanie zespół zaporowo-upustowy (ZZU) na terenie rolnym w obrębie miejscowości Łątczyn, gmina Troszyn, a także śluza nadawcza tłoka na terenie gminy Śniadowo, w km 0,00 gazociągu i śluza odbiorcza na terenie nowego bloku CCGT w Ostrołęce. Urządzenia te są ważnym elementem rurociągu i służą do jego prawidłowej eksploatacji. Dzięki nim możliwe jest czyszczenie czy też sprawdzenie stanu rurociągu od środka.

Inwestycja w liczbach:

- 5 gmin objętych inwestycją

- planowane zakończenie budowy gazociągu: drugi kwartał 2024

- długość gazociągu: ok. 27,91 km

- średnica gazociągu: 700 mm

- ciśnienie robocze: 8,4 MPa

- przewidywany okres realizacji inwestycji: ok. 18-24 miesiące

- przewidywany okres eksploatacji inwestycji: kilkadziesiąt lat


Harmonogram prac:

I kwartał 2023 r. - rozpoczęcie prac budowlanych,

II kwartał 2024 r. - planowane zakończenie prac budowlanych.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki.

Rozumiem