Zwrotne przekazanie działek

Rozpoczyna się zwrotne przekazanie działek, na których prowadzone były prace związane z budową gazociągu do elektrowni w Ostrołęce. Zwrotne przekazanie działek wraz z opisem stanu nieruchomości po zakończonych czynnościach jest niezbędne do rozpoczęcia procedury wyliczenia odszkodowania przysługującego właścicielom. 

Inwentaryzacje działek

Budowa gazociągu zasilającego dla elektrowni w Ostrołęce postępuje zgodnie z planami. Pod koniec września rozpoczęły się pierwsze testy gazociągu. Ich pozytywne zakończenie pozwala przejść do kolejnej fazy projektu.

Od końca listopada br. w gminach Śniadowo, Miastkowo, Troszyn  i Rzekuń trwa zwrotne przekazanie nieruchomości, na których prowadzone były prace związane z budową gazociągu. Celem inwentaryzacji jest opisanie stanu danej działki po zakończeniu prac budowlanych. Odbędzie się to komisyjnie w obecności rzeczoznawcy majątkowego, przedstawiciela zamawiającego lub inżyniera kontraktu oraz właściciela nieruchomości.

W protokole z opisu stanu nieruchomości przygotowanym w trakcie oględzin zostaną opisane ewentualne szkody powstałe wskutek przeprowadzenia robót budowlanych. Podpisany protokół zostanie przekazany wojewodzie i będzie stanowił podstawę do sporządzenia przez rzeczoznawcę majątkowego opinii w formie operatu szacunkowego określającego wartość przysługującego odszkodowania. Wysokość odszkodowania za szkody powstałe w trakcie budowy gazociągu określi wojewoda.

Właściciele działek zostali z wyprzedzeniem powiadomieni listownie o terminie oględzin. Właścicieli, którzy nie otrzymali zawiadomienia, prosimy o kontakt. Zachęcamy również wszystkich właścicieli i użytkowników nieruchomości do obecności podczas inwentaryzacji. Jeśli będzie to niemożliwe, prosimy o wyznaczenie pełnomocnika.

Planowany zwrot działek

Po podpisaniu protokołu z opisu stanu nieruchomości właściciele będą mogli wrócić do ich użytkowania. Należy jednak pamiętać o ograniczeniach związanych z bezpieczeństwem funkcjonowania gazociągu. W przypadku działek rolnych w pasie ochronnym rurociągu (o szerokości 6 metrów po każdej stronie od osi rurociągu, czyli łącznie 12 metrów) nie wolno wznosić budowli, urządzać stałych składów i magazynów oraz podejmować działań mogących spowodować uszkodzenia gazociągu podczas jego użytkowania (należy np. uzgadniać z operatorem gazociągu zamiar prowadzenia prac związanych z budową infrastruktury nadziemnej lub podziemnej (np. drogi, wodociągi, linie energetyczne).

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki.

Rozumiem